Włókna polipropylenowe Texa-Fib

Głównym celem stosowania włókien polipropylenowych Texa-Fib jest zapobieganie tworzeniu się mikropęknięć skurczowych w świeżym betonie w obrębie całej jego objętości oraz na jego powierzchni wskutek osiadania plastycznego. Miliony krótkich, cienkich włókien Texa-Fib tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia betonu eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Działanie włókien polipropylenowych Texa-Fib ustaje w chwili gdy moduł Younga betonu przekroczy wartość modułu Younga włókien polipropylenowych. Dodanie włókien Texa-Fib do betonu poprawia jego jednorodność oraz ogranicza segregację składników mieszanki betonowej. Zatrzymując na swej powierzchni wodę zarobową włókna Texa-Fib zapewniają wewnętrzną pielęgnację betonu. Eliminacja rys skurczowych, podwyższenie wytrzymałości, wzrost wodoszczelności i mrozoodporności, a w rezultacie wzrost trwałości betonu to efekty jakie powoduje dodanie włókien polipropylenowych Texa-Fib.

Włókna do betonu Texa-Fib o grubości 34 µm o długości 12 mm i 19 mm przy zalecanym dozowaniu 0,9 kg na 1m3 betonu są stosowane jako dodatek do betonów konstrukcyjnych (mosty, estakady, zbiorniki) oraz przy wykonywaniu ciężkich posadzek przemysłowych, placów składowych, parkingowych oraz nawierzchni dróg i autostrad, itp.

Włókna do betonu Texa-Fib o długości 6 mm stosowane są do zapraw, mas samopoziomujących oraz przy torkretowaniu.

Funkcje włókien polipropylenowych Texa-Fib w betonie lub zaprawie:

  • redukcja pękania plastycznego
  • wzrost mrozoodporności
  • redukcja nasiąkliwości
  • wzrost odporności na czynniki pogodowe
  • zwiększenie wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu
  • podniesienie wytrzymałości na rozkruszanie
  • zwiększenie odporności na ścieranie
  • zamiennik siatek przeciwskurczowych w posadzkach

Sposób użycia: Dodanie 0,9 kg włókien Texa-Fib na 1m3 betonu nie wymaga zmian w technologii mieszania składników.

Włókna do betonu dodaje się do mieszalnika po dodaniu kruszywa, lecz przed dodaniem cementu i składników płynnych. Jeżeli włókno polipropylenowe dodawane jest do gotowej mieszanki betonowej (w betoniarce stacjonarnej lub samochodowej) dla zapewnienia ich równomiernego rozprowadzenia w betonie, czas mieszania powinien być dłuższy i wynosić co najmniej 5 min. przy prędkości mieszania 15-18 obrotów na minutę.

włókno polipropylenowe

DANE TECHNICZNE:

Nazwa TEXA-FIB
Rodzaj
włókna polipropylenowe
Materiał
polipropylen C3H6
Dozowanie [kg/m3 betonu]
0,9
Długość włókien [mm]
6; 12; 19
Średnica włókien [µm]
34
Gęstość włókien [g/cm3]
0,91
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2]
420
Moduł Younga [N/mm2]
3800
Nasiąkliwość [%]
0
Temperatura deformacji [0C]
145
Odporność chemiczna
pełna
Barwa
przejrzysto-biała
Opakowanie
worki (10 szt. x 0,9 kg)
Aprobaty, certyfikaty
Zgodność z Norma PN-EN 14899-2

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja właściwości użytkowych włókien Texa-Fib
Karta techniczna włókien Texa-Fib 
Karta charakterystyki włókien Texa-Fib

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb przygotowania oferty i realizacji zamówionych usług. Kontakt z naszą firmą poprzez formularz, email, czy telefoniczny jest dobrowolny i to Państwo decydujecie jakie dane zostaną nam przekazane.